Aangenaam. Ik ben een burgenaar!

Ik ben een burgenaar. Wij zijn samen burgenaar

Mijn drijfveer is meedenken en proactief meedoen om ervoor te zorgen dat we samen mooier wonen, werken en leven in onze gemeente. Samen denken. Samen doen!

Waarom een burgenaar

De wereld om ons heen verandert continu, snel en met meer impact dan ooit tevoren. De uitdagingen zijn groot en complex. En de oplossingen kunnen maar door één groep worden bedacht: de mens c.q. de mensen samen. In verbinding ligt de wereld voor je open. Dat betekent dat grenzen in elkaar overgaan en muren wegvallen. Omdat mensen aan beide kanten dezelfde ambitie hebben en gedreven worden door dezelfde waarden en principes. Echte participatie, niet omdat het moet door een nieuwe wet, maar omdat het werkt en energie geeft. Burger en ambtenaar als één. De Burgenaar.

Wat we horen, zien en ervaren bij onze participatieprocessen

In de afgelopen jaren hebben we verschillende succesvolle participatie processen mogen doen. Voor gemeenten, stadsregio en provincie. Daarnaast hebben we een onderzoek met behulp van persoonlijke gesprekken gedaan met burgemeesters, wethouders, beleidsmedewerkers en ambtenaren. Daar hebben we veel van geleerd wat heeft geleid tot onze burgenaar filosofie.

  • De basisvoorwaarde voor participatie is elkaar echt kennen, respecteren en vertrouwen. Dan kan samen heel veel samen worden gedaan.
  • Je hebt aan beide kanten enthousiaste vaandeldragers nodig om het verschil te maken en bewegingen in gang te zetten.
  • Duidelijkheid aan de voorkant voorkomt heel veel teleurstelling, waardoor de verbinding sterker wordt en burgerkracht echt tot zijn recht komt.
  • De burger centraal is hetzelfde als de klant centraal beweging vroeger in het bedrijfsleven. Dat eist dus ook een andere cultuur bij gemeenten en dat vraagt weer lef, leiderschap en een lange adem.
  • De burger wil gehoord worden en er toe doen. De ambtenaar wil gehoord worden en er toe doen. Creëer die ruimte en faciliteer die voor beide.
  • De burger zijn verhaal laten doen en dan niks meer van je laten horen of iets daarmee doen, is de grootste doodzonde die nog te vaak voorkomt.
  • De kloof tussen burger en ambtenaar wordt groter en de oplossing voor een betere leefgemeenschap kan alleen maar door samen op te trekken.
  • De burgenaar?! Dat zou geweldig zijn. Nu nog de durf om dit te gaan doen.

Wie is de burgenaar?

Als burger ben ik nauw verbonden met de ambtenaren met wie we dit samen doen. We kennen elkaar, weten elkaars behoeften, zien elkaar als gelijken, respecteren elkaar, zijn mensgericht, zoeken altijd naar de beste oplossing en tonen daadkracht vanuit onze gedeelde ambitie.

Als ambtenaar ben ik nauw verbonden met de burgers met wie we dit samen doen. We kennen elkaar, weten elkaars behoeften, zien elkaar als gelijken, respecteren elkaar, zijn mensgericht, zoeken altijd naar de beste oplossing en tonen daadkracht vanuit onze gedeelde ambitie

Ik ben een burgenaar. Wij zijn samen burgenaar.

Onze burgenaar filosofie

De burger en de ambtenaren vormen een Burgenaar Community. Samen met elkaar en voor elkaar. Samen in een diverse gemeenschap. Samen jong en oud. Samen aanpakken en doen. Samen duurzaam en groen. Samen veilig en alert. Samen genieten en plezier hebben. Samen in vrijheid en verbondenheid. Samen trots op onze gemeente.

Onze burgenaar aanpak

De basis is dat we het hele proces samen doen. Burger en ambtenaar. Vanaf het begin tot aan concrete en duurzame resultaten. Met ons Burgenaar Model bepalen we met het Burgenaar Kompas eerst onze gezamenlijke koers. Vanuit wat er al is, bekijken we het speelveld waarin we aan de slag gaan. Bepalen we waar we voor staan en waar we voor gaan. En vertalen we dit concreet naar wat we beloven en gaan doen. Dan vullen we in wat we gaan doen met onze drie C’s: Cultuur, ‘Commectie’ en Community. Alles gericht op effectiviteit en gedrag, want onze Burgenaar Community is wat onze Burgenaar Community doet!

De burgenaar vraagt lef!

Het samen vormen van een Burgenaar Community vraagt lef. Anders denken en anders doen. Durft u het aan? Bel of mail naar Arie de Zeeuw 0654670975 arie@thechoice.today. We komen graag een kopje koffie drinken om samen de burgenaar aanpak te bespreken in uw gemeente.